Hoe kun jij nu praktisch verder?

Als jij het boek “Terug naar de eerste gemeente” hebt gelezen en je bent enthousiast geworden om deel te zijn van een groep discipelen die Jezus als Centrum van hun leven willen dienen, dan zou je het volgende kunnen doen:

 • Gebed. Bid om de leiding van de Heilige Geest. Betrek God in al je beslissingen. Vraag Hem om duidelijkheid. Voor praktische vragen, boeken, studiemateriaal of advies mag je altijd met ons contact opnemen.
 • Zijn er christenen in jouw omgeving die ook radicaal Jezus willen volgen en ook behoefte hebben aan fellowship? Deel dan dit boek met hen en spreek met elkaar een aantal avonden hierover door in een nieuw op te zetten fellowshipgroep.
 • Als je de smaak te pakken hebt gekregen: Blijf dan doorgaan als fellowshipgroep om één keer per week samen te komen op een afgesproken tijdstip. Neem voor deze samenkomst Handelingen 2:42-47 als uitgangspunt.
 • Wat kan je doen tijdens zo’n fellowship-samenkomst? Het allerbelangrijkste is om telkens bewust te zijn, dat we samenkomen rondom Jezus Christus onze Heere. We komen samen om Hem te aanbidden. We komen samen rondom een Persoon [en niet rond een systeem]. Jezus stierf voor ons aan het Kruis, is opgestaan uit de dood en we verwachten Hem uit de hemel. We zingen daarom liederen tot Zijn eer en glorie – vanuit ons hart. In de tweede plaats is daadwerkelijke fellowship (gemeenschap van de heiligen) belangrijk. Samen – in veiligheid en openheid – lief en leed delen met elkaar, als een warm huisgezin van God. Als er daarna nog tijd over is, dan kan je de ene keer nog een stuk uit de Bijbel lezen en bespreken. De andere keer kan je voorbede doen voor je dorp, je omgeving en familie. Weer een andere keer kan je samen een goed boek bespreken. Het is belangrijk om in alles te vertrouwen op de leiding van de Heilige Geest.
 • Als je samen de Bijbel gaat lezen en hierover doorpraat, is het vooral belangrijk om deze vragen te behandelen:
  – “Wat zegt dit over God?”
  – “Wat wil God nu – vandaag – door dit gedeelte aan ons [mij] bekend maken?”
  Meer kennis krijgen over de Bijbel is niet onbelangrijk, maar het is vooral van belang dat we God leren kennen en Zijn woord gehoorzamen en daadwerkelijk in de praktijk gaan brengen. Daag elkaar daartoe uit en kom er later op terug in hoeverre het gelukt is.
 • In deze tijd van individualisme zijn veel christenen eenzaam. Daarom: bemoedig elkaar, versterk elkaar, spoor elkaar aan en ga waar mogelijk ook – één keer in een maand – samen eten met elkaar. Juist als we informeel samenkomen, groeien we in verbondenheid met elkaar.
 • Wanneer de groep vertrouwd is met elkaar kan je er ook over nadenken om – tijdens het eten – samen Jezus’ offer te gedenken door met elkaar het brood te breken en wijn te drinken (avondmaal te vieren). Doe dat alleen als iedereen in de fellowshipgroep eraan toe is. Onthoud goed: waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid!
 • Kijk of God jullie in deze weg bevestigd en evalueer met elkaar of jullie bemoedigd en opgebouwd worden. Deel dit met anderen, zodat anderen ook deel uit kunnen maken van zo’n samenkomst. Als de groep zich uitbreidt, dan kan je op een gegeven moment nadenken hoe je verder wilt gaan. Hulp van buitenaf om dit in goede banen te leiden is dan wel belangrijk.
 • Het is niet de bedoeling dat er een nieuw kerkgenootschap komt. Deze fellowship-samenkomsten kunnen daarom bestaan naast andere plaatselijke gemeenten/kerken. Wij roepen niemand op om uit zijn/haar eigen gemeente te gaan als iemand zich duidelijk geroepen weet om daar nog te blijven. Wanneer je echter niets meer ervaart van de tegenwoordigheid en aanwezigheid van Christus, dan mag je bidden of God je wil leiden naar een gemeenschap die volgens Bijbelse principes wil samenkomen. Dikwijls word je in zo’n Laodicea-gemeente niet meer opgebouwd en kan/mag je de andere gelovigen niet meer opbouwen. De Heere Jezus staat immers niet meer centraal. Dan is het belangrijk om biddend Gods leiding te zoeken naar een Bijbelse gemeente. In sommige gevallen mag je dan als fellowship-groep doorgroeien naar een op zichzelf staande gemeenschap van gelovigen.
 • Wanneer je groeit naar een zelfstandige gemeenschap, dan is het belangrijk om de juiste begeleiding te krijgen. In de eerste gemeente was er de vijfvoudige bediening die de heiligen gingen toerusten in diensbetoon (EF. 4:12). Nogmaals, het doel is: samen toegroeien naar Christus (Ef. 4:16). Mocht je behoefte hebben aan zulke mannen om jullie toe te rusten, neem dan gerust contact met ons op.